O-kroužky

ERIKS se během své existence vypracoval na světového lídra v oblasti dodávek O-kroužků a elastomerových těsnění různých druhů. Naše zaměření mělo za následek rozšíření ve všech oblastech kde se používají O-kroužky, od standardních průmyslových aplikací až po high-tech, náročné a polovodičové aplikace. O-kroužky ERIKS jsou vyrobeny podle nejmodernějších postupů ve výrobě av procesu kontroly kvality. ERIKS navíc nabízí technickou konzultační činnost i při náročných aplikacích.

Co je O-kroužek?

O-kroužek je obousměrné těsnění s kruhovým průřezem a kruhovým tvarem, tzv. anuloid. Slouží na k těsnění pohyblivých nebo nepohyblivých částí strojů.

Princip těsnosti O-kroužku?

O-kroužek těsní díky deformací materiálu při instalaci a tlaku média.

Jak specifikovat O-kroužek?

Pro určení správné velikosti O-kroužku je třeba určit vnitřní průměr (ID), průřez (W) a materiál ze kterého je O-kroužek vyrobený.

Při výběru materiálu O-kroužku třeba brát v úvahu následující:

– Hlavní médium které bude O-kroužek těsnit
– Ostatní média které bude O-kroužek těsnit
– Teplota, teplotní maxima / minima
– Přítomnost abrazivních částic
– Tlak

Výber materiálu O-kroužků

Technický manuál pro návrh a výběr O-kroužků

MÁTE ZÁJEM O NAŠE TĚSNĚNÍ?

VYŽÁDEJTE SI NEZÁVAZNOU NABÍDKU.

NBR O-kroužky

Nitril je kopolymer dvou monomerů, butadienu a akronitrilu. Obsah akronitrilu se v komerčních produktech pohybuje od 18% do 50%. S nárůstem obsahu akronitrilu roste i odolnost vůči olejům na ropné bázi a uhlovodíkovým palivům, zároveň klesá stabilita při nízkých teplotách.

Vzhledem ke své vynikající odolnost vůči ropným produktům, a teplotnímu rozsahu od -35 ° C do + 120 ° C, nitril / NBR je nejčastěji používán elastomer v průmyslu. O-kroužky na nitrilové bázi vyžaduje také mnoho vojenských aplikací pro paliva a oleje. Třeba uvést že pro dosažení dobrých odolnosti při nízkých teplotách je nutné obětovat odolnost při vysokých teplotách.

Nitrilové sloučeniny jsou lepší než většina elastomerů, pokud jde o ustrnutí v tlaku, trhliny, a odolnost proti otěru. Nitrilové sloučeniny nemají dobrou odolnost proti ozonu, slunečnímu záření, nebo působení povětrnostních vlivů. Neměly by být použijte v zařízeních produkujících ozon.

 

EPDM O-kroužky

Guma na základě Ethylenepropylene je nepolární syntetická guma. EPDM guma je založena na ethylenových a propylenových monomerech. EPDM guma může být upravena sírou nebo peroxidem. Síra poskytuje vylepšené mechanické vlastnosti pro standardní aplikace (max. Teplota +120 ° C). Peroxid zvyšuje tepelnou stabilitu (max. teplota +150 °C). EPDM upravené peroxidem je vhodné pro teplou vodu, páru, alkoholy, ketony, chladicí kapalinu motoru, organické a anorganické kyseliny a zásady. Není odolný vůči minerálním olejům, mazivům a palivům. Speciální směsi mohou snést i vyšší teploty. EPDM mě díky své struktuře vynikající odolnost vůči ozonu, oxidaci, vyšším teplotám, alkalickým kovem. Jelikož jde o nepolární elastomer, EPDM je vhodný materiál pro použití s polárními kapalinami jako jsou voda, alkoholy, pára, chladivá, brzdové kapaliny atd. Nevhodný je pro nepolární kapaliny jako jsou uhlovodíkové oleje, maziva, benzíny.

produkty_img4

 

MÁTE ZÁJEM O NAŠE TĚSNĚNÍ?

VYŽÁDEJTE SI NEZÁVAZNOU NABÍDKU.

MVQ O-kroužky

Silikony jsou skupina elastomerových materiálů vyrobených z silikonu, kyslíku, vodíku a uhlíku. Extrémně teplotní rozsah a pružnost při nízkých teplotách jsou charakteristiky silikonových sloučenin. Jako skupina, silikony mají špatnou pevnost v tahu, odolnost proti roztržení, a odolnost proti otěru. Tyto speciální sloučeniny, byly vyvinuty s mimořádnou tepla a ustrnutí v tlaku odporu. Vysoká pevnost sloučeniny byly také provedeny, ale jejich síla není ve srovnání s konvenční gumy. Silikony mají vynikající odolnost vůči vysokým teplotám -50 ° C do + 232 ° C (-58 ° F až + 450 ° F). Některé speciální sloučeniny odolávají i vyšším teplotám. Retenční vlastnosti silikonu při vysoké teplotě, je lepší než většina jiných elastických materiálů.

Silikonové sloučeniny jsou velmi čisté a jsou používány v mnoha potravin a lékařské aplikace, protože nemají dodání vůně nebo chuti. Silikonové sloučeniny se nedoporučují pro dynamické O-kroužky aplikací vzhledem k relativně nízkou pevností proti roztržení a vysokým koeficientem tření. Silikon je odolný vůči horkému vzduchu, ozonu, UV záření, motoru a převodových olejů, živočišných a rostlinných tuků a olejů a brzdových kapalin. VMQ také má nízkou odolnost proti minerálním olejem. Silikon může být smíchán být elektricky odolné, vodivý, nebo retardér hoření. Mnoho silikonové sloučeniny mají vyšší než normální smrštění formy. Proto výroba forem pro silikonové výrobky se často liší od formy např. na nitril.

Viton® / FKM O-kroužky

FKM (FPM, Viton®, Fluorel®) se často používá pro jeho odolnost vůči extrémním teplotám a agresivním chemickým látkám. Silně vazby uhlík-fluor, které tvoří strukturu polymeru poskytují vysokou tepelně-chemickou odolnost a další vynikající vlastnosti jako nízké ustrnutí v tlaku „compression set“ při zvýšených teplotách. FKM nabízí vynikající odolnost vůči minerálním olejům a tukům, alifatickým, aromatickým a některým chlorovaným uhlovodíkům, pohonným hmotám, silikonovým olejem a tukem. Nicméně FKM vykazuje špatnou odolnost vůči éterem, ketonům, esterem a aminem. Zoznam materiálov FKM Tu Níže najdete běžný sortiment O-kroužků z Viton-u. Prosím kontaktujte nás v případě, že nenajdete požadovaný rozměr!

Kalrez® / FFKM O-kroužky

Perfluoroelastoméry (FFKM) mají plně fluorovaný polymerní řetězec s výsledným
obsahem fluoru více než 71%. Vzhledem k tomu, FFKM materiály nabízejí nejvyšší tepelně-chemickou odolnost.

ERIKS jako největší oficiální distributor DuPont ™ Kalrez ® ERIKS má ve svém portfoliu nejširší spektrum Kalrez ® produktů dostupných z několika skladů.

Tyto materiály jsou používány pro:
– Vysoce agresivní chemické aplikace
– Výrobu polovodičů
– Ve farmaceutickém průmyslu
– Při těžbě a zpracování ropy a zemního plynu
– Pro letecké aplikace.

Dlouhodobě osvědčený výkon FFKM materiálů může znamenat méně časté výměny těsnění, opravy a revize, z čehož vyplývá nižší čas odstávek a vyšší produktivita.

FFKM materiály a těsnění také pomáhají předejít kontaminaci polovodičů v procesu výroby, snižováním podílu uvolňovaných částic a brání degradaci v plazmě. FFKM materiály se vyznačují nízkým odpařováním ve vakuových aplikacích. Pro potravinářský průmysl a farmaceutické procesy jsou k dispozici také materiály s FDA certifikátem.

KALREZ® materiál vydrží déle a těsní účinněji než jiné elastomery ve vysoce náročných aplikacích.
DuPont ™ Kalrez® perfluoroelastomér (FFKM / FFPM) materiály odolávají více než 1800 různým chemickým látkám a zároveň nabízí vysokou teplotní stabilitu srovnatelnou s PTFE (327°C ).
Kalrez® 4079UP černý s odolností do 316 °C
Kalrez® 1050LF černý s odolností do 288°C
Kalrez® Spectrum™ 6375 černý s odolností do 275°C
Kalrez® Spectrum™ 7075 černý s odolností do 327°C
Kalrez® 6221 bílý s odolností do 260°C
Kalrez® 6230 černý s odolností do 260°C
Kalrez® 2037 bílý s odolností do 220°C
Kalrez® 2037 UP bílý s odolností do 220°C
Kalrez® 4079 černý s odolností do 316°C
Kalrez® 6375 UP černý s odolností do 275°C
Kalrez® 7075 UP černý s odolností do 327°C
Kalrez® 8002 s odolností do 250°C
Kalrez® Sahara™ 8085 s odolností do 240°C
Kalrez® Sahara™ 8475 bílý s odolností do 300°C
Kalrez® Sahara™ 8575 bílý s odolností do 300°C
Kalrez® 3018 černý s odolností do 288°C
Kalrez® 9100 Semiconductor FFKM 74

MÁTE ZÁJEM O NAŠE TĚSNĚNÍ?

VYŽÁDEJTE SI NEZÁVAZNOU NABÍDKU.

Teflex opláštené O-kroužky

Existují určité aplikace, které neumožňují použití tradičních O-kroužků jako jsou například použití agresivních chemikálií, extrémních teplot (vysokých, nízkých). ERIKS nabízí řešení v této oblasti dodávkou Teflex O-kroužků.
Teflex O-kroužek kombinuje elastické vlastnosti jádra (silikon nebo Viton®) s vysokou chemickou odolností pláště (fluoropolymer Teflon® FEP nebo PFA).

Materiál opláštěných Teflex O-kroužků:
Materiál jádra: Viton®, Silikon, EPDM
Materiál pláště: Teflon®, FEP nebo PFA

Vulkanizované O-kroužky

ERIKS vyvinul novou technologii pro výrobu O-kroužků z nestandardních rozměrů. Vzhledem k pokročilý proces vulkanizace, O-kroužky jsou vyrobeny z vysoce kvalitní o-kroužkové šňůry s téměř stejnou kvalitu jako lisované O-kroužky. Rozšířené laboratorní testy dokazují, že vulkanizovaný spoj má stejné ustrnutí v tlaku “compression set” jako kabel.

Další výhody:
• Tolerance podle DIN 3771 / ISO 3601
• Může být dodán s jakýmkoliv vnitřním průměrem
• K dispozici v kvalitě vyhovující FDA
• Velmi nízké hodnoty ustrnuti v tlaku “compression set”
• Kontrola každého vulkanizovaného spoje
• Tolerance šňůry +/- 0,05 mm

Opěrné kroužky

Opěrné kroužky (Anti-extruzní kroužky) jsou osázeny aby zabránily vytláčení elastomerových O-kroužků a Quad kroužků (X-kroužků) do mezery při působení vysokého tlaku.

Opěrné kroužky jsou obvykle instalovány tam, kde tlak v systému překročí 10 MPa (1,500psi). O-kroužková drážka musí být rozšířena, aby mohl byt osazen i opěrný kroužek, 2 záložní kroužky (po jednom na obou stranách O-kroužku) jsou instalovány v aplikacích kde působí tlak střídavě z obou stran.

Opěrné kroužky jsou obvykle dodávány jako spirálový kruh se dvěma otáčkami, které umožňují snadnou montáž. Mohou být také dodávány jako pevné kroužky, nebo pevné kroužky s rozdělením v případě potřeby.

Materiály opěrných kroužků
Opěrné kroužky ERIKS jsou vyrobeny z PTFE, ale mohou být také dodávány ve verzi PTFE + plnivo, nebo PEEK, závislosti na aplikaci.

 

Povrchová úprava SurfaPlus

Povrchová úprava SurfaPlus je řešení pro redukci tření elastomerů.

Guma (elastomer) hraje hlavní roli ve světě těsnění. Tento materiál má celou řadu vynikajících vlastností. Guma je flexibilní a pružná, silná, snadno vyrobitelný a použitelná, odolná vůči široké škále médií a teplot a má atraktivní cenu.

Nevýhodou je, že třecí odpor gumy, zejména v dynamických aplikacích, může vést k opotřebení a vytváření nadměrného třecího tepla působícího na těsnění. Také slepení O-kroužků v balení způsobuje mnoho problémů při automatickém osazování. Díky nové povrchové úpravě ERIKS „SurfaPlus“ pro pryžové výrobky jsou tyto problémy minulostí.

ERIKS „SurfaPlus“ povrchová úprava pryžových výrobků vám nabízí nepřeberné množství způsobů, jak vylepšit vlastnosti Vašich těsnění pro specifické aplikace. Povrchová úprava SurfaPlus se nejčastěji používá k dosažení následujících vlastností těsnění:

 

1. Snížení třecího odporu v dynamických aplikacích
2. Bezproblémové automatické osazování s O-kroužků
3. Zvýšení odolnost vůči chemikáliím
4. Čištění povrchů ( „labsfrei“)
5. Snadné čištění
6. Prevence stárnutí elastomerů

X-kroužky

Princip těsnění Quad-Ring® / X-kroužky je téměř stejný jako při O-kroužcích. Počáteční utěsnění je dosaženo stiskem v pravoúhlé drážce. Tlak v systému vytváří sám o sobě pozitivní těsnící sílu.

Quad-Rings® / X-kroužky jsou v rozměrové řadě odpovídající US normě pro O-kroužky AS568. Rozměry drážek pro Quad-Rings® / X-kroužky jsou mírně odlišné protože je třeba menší stlačení k dosažení těsnící síly. Menší stlačení znamená menší tření a menší opotřebení těsnění.

MÁTE ZÁJEM O NAŠE TĚSNĚNÍ?

VYŽÁDEJTE SI NEZÁVAZNOU NABÍDKU.